Boule vid havskanten med goda tillbehör

Invigning av vår boule-bana med tävlingsmått…

… några meter från strandkanten med goda tillbehör

Teambulding runt boulebanan

En magisk kväll runt boulebanan

Straxt innan sommaren var det dags för oss att inviga vår nyanlagda boule-bana. Stämninngen var hög och kvällen bjöd på den allra finaste himlen. Efter några omgångar utkristalliserades ett vinnande lag – det visade sig senare att de var riktigt usla vinnare 🙂

Självklart har boulebanan tävlingsmått för alla boule-fantaster därute. Boule eller petanque som det kallas i hemlandet Frankrike och spelats sedan urminnes tider. Boulen kom till Sverige just från Frankrike. Den introducerades på 1940-talet av invandrade fransmän och Prins Bertil gjorde den känd i breda kretsar.

I begynnelsen fanns det naturligtvis “kastögonblick”. Homo Erectus kastade antagligen stenar mot fåglar och mindre djur. Frågan är om man så småningom började träna för att öva upp träffsäkerheten och därmed jaktlyckan. Om sådan träning fanns kan man mycket väl tänka sig att den skedde under spel- och tävlingsliknande former. Lek och spel med kulor och klot har väl troligen alltid roat människan och kanske har alla dagens varianter av kul- och klotspel samma ursprung. Redskapen och reglerna har sedan utvecklats i olika riktningar.

Säg bara till om du önskar en boulekväll, vi dukar fram goda tillbehör och givetvis franska halmhattar till alla!

Kontakta oss här →

svenska bouleförbundets hemsida beskrivs det hur man spelar:

Boule spelar man antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en (singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och singel har man tre klot vardera. Kloten är av metall och man spelar på grus.

Man spelar sin klot mot en liten målkula (lillen) och spelet går ut på att man får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarnas bästa kula; 1-6 poäng per omgång.

Spelet börjar med att man lottar om vem som ska kasta lillen. En spelare i det lag som vann lotten ritar en ring i gruset och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter. Omgången spelas sedan från denna ring, och det är det lag som inte är närmast lillen som spelar nästa klot. I vilken ordning man spelar sina klot inom laget avgör man själv. Det finns alltså ingen speciell “turordning”. Den uppkomna situationen avgör vem i laget som spelar.

När alla spelare spelat sina klot är omgången slut och man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar. Det lag som fick poäng i omgången gör en ny ring och kastar ut lillen igen. Först till tretton poäng vinner.

Foten
Båda fötterna ska vara innanför ringen. God balans är viktigt.

Handen
Lägg klotet i handen och håll om det försiktigt, ungefär som om det vore ett ägg. Vänd handen. Handflatan och klotet hamnar då nedåt.

Lägga
När du försöker kasta ditt klot så nära lillen som möjligt kallas det att du lägger. När man lägger brukar man antingen stå upp, med lätt böjda ben, eller sitta på huk.

Du kan välja att kasta med hög båge och nedslaget nära lillen (plombering) eller att rulla klotet fram mot lillen. Skickliga läggare låter underlaget och den tänkta nedslagsplatsen avgöra hur kastet ska utföras.

Om du har underskruv på klotet stannar det fortare och är lättare att kontrollera. Efterhand som du övar upp skickligheten kan du börja med sidskruvar åt höger eller vänster, allt efter vad spelsituationen kräver.

Skjuta
Ganska ofta är det bättre att skjuta än att lägga. Att skjuta betyder att du försöker träffa motståndarens klot med ditt eget klot. Då man skjuter blir resultatet i regel bäst om man står med lätt böjda ben och pendlar med armen i mjuk rörelse.

Som skytt försöker man i regel träffa motståndarens klot utan att det egna klotet slår i marken först. Avståndsbedömningen och precisionen måste vara exakt. Om du träffar riktigt rent kommer ditt skytteklot att byta plats med det klot du siktade på. Det kallas carreau och är boulens motsvarighet till bowlingens strike.

Taktik
Det taktiska inslaget i spelet är stort och man ställs hela tiden inför frågan om man ska lägga eller skjuta. Man måste avgöra var man ska försöka lägga sitt klot, framför lillen eller intill ett motståndarklot.

Skickliga skyttar bestämmer sig för om de ska träffa motståndarens klot rakt framifrån eller på sidan, till exempel för att försöka träffa två motståndarklot med samma skott.

Som en extra krydda kan man också flytta lillen till en ny position genom att lägga eller skjuta på lillen. Då uppstår en helt ny situation och det blir ofta många poäng, men inte alltid till det lag som flyttade lillen.

Mäta
Ibland skiljer endast tiondelar av en millimeter vilket som är närmast lillen. Ett måttband, helst av stål och med så kallad “flärp”, hör förstås till boulespelarens grundutrustning.

Övrig utrustning
Förutom ett måttband kan det vara bra att ha en trasa av något slag. Klotet blir gärna dammigt, eller smutsigt, i gruset och för att få bästa möjliga grepp trasan bra att torka av kloten med.

Skicka oss en bokningsförfrågan, vi återkommer inom 1 timme!

Vin, mogna ostar och ett parti boule
Liknande nyheter