Villkor vid bokning av fest och bröllop

Bokning

Alla bokningar bekräftas skriftligen senast två veckor efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall returneras underskriven samt angivet förskottsbelopp betalas in. Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgift om exakt antalet gäster samt hotellrum. Minst 25 dubbelrum ger er exklusivitet.

Betalningsvillkor

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna t ex på inbjudningskort, kallelse eller med biljett 
och ange vad beställningen inkluderar och vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader. Vid bokning erläggs förskottsbetalning á 30 000 kr. Beloppet återbetalas om avbokning sker enligt avbeställningsreglerna. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Almåsa Havshotell rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Avbokning

Förskottsbetalning av 30 000 kr vid bokning, senast vara oss tillhandlad XXX datum
Senast 4 veckor innan ska 50 % av den bokningsbara delen förskottsbetalas.
Slutbetalning efterfaktureras
Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgifter om exakt antalet gäster samt hotellrum.
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.

Minskning av gästantal

Mindre än 4 veckor: Full debitering.

Konferens vid havet – offert inom en timme!

Almåsa Havshotell

Himmelska dagars hemvist

När skärgården är som bäst bjuder Havshotellet in till ovanligt magiska upplevelser.