Svenska Möten

Almåsa Havshotell är utvald och stolt medlem i Svenska Möten.

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Almåsa Havshotell är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. Läs mer på www.svenskamoten.se.

Almåsa Havshotell äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.
Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar.

Deltagarhantering

Vid större möten och event är det mycket att tänka på. Vi avlastar er gärna genom att ta hand om allt från utskick av inbjudningar, verktyg för deltagarregistrering till skräddarsydd webbsida för ert arrangemang. Ni väljer förstås själva hur mycket eller lite hjälp ni vill ha. I samarbete med Svenska Möten erbjuder vi:

Digital plattform

– Skräddarsydd hemsida
– Utskick av inbjudan
– Verktyg för registrering

Registrering

– Deltagarregistrering på plats
– Hantering av namnbrickor
– Kommunikation med deltagarna innan, under och efter mötet

Uppföljning

– Återkoppling från samtliga deltagare
– Sammanställning
– Rapportering