Till startsidan

Hållbarhet

Hållbarhetspolicy för Almåsa Havshotell AB

Vi på Almåsa Havshotell strävar efter att vara en katalysator för hållbarhet inom besöksnäringen. Genom att vara en inspirationskälla för aktörer, intressenter, leverantörer, gäster och personal vill vi engagera alla i de viktiga frågorna om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet

När det kommer till miljömässig hållbarhet strävar vi efter att erbjuda våra gäster en upplevelse som inte bara är minnesvärd utan också ansvarsfull. Vi är stolta över att vara miljömärkta med Green Key, en internationell miljömärkning som garanterar kvaliteten i vårt miljöarbete. Vi utgår från lagstadgade krav och regler och mäter kontinuerligt och övervakar vår miljöprestanda.

Vår största direkta påverkan på miljön kommer från resursanvändningen på vår anläggning och transporter. Vi investerar i förnybar energi och effektiv teknik, övervakar och minimerar vatten-, el- och energiförbrukning samt avfallsmängder. Vi informerar våra konferensgrupper om vilka kollektivtrafikalternativ som finns och minimerar transport av råvaror genom effektiv leveranshantering.

Under 2023 togs vår solpanelsanläggning i bruk med avsikt att ersätta upp till 20% av Almåsas totala energiförbrukning. År 2018 driftsattes ett nytt vattenreningsverk som omvandlar Hårsfjärdens havsvatten till drickbart sötvatten, vilket tillgodoser hotellanläggningens hela sötvattensförbrukning.

Vi tar även ansvar för vår indirekta miljöpåverkan genom att välja ekologiska och närproducerade produkter samt att minska matsvinn. Vi avstår från kemiska bekämpningsmedel i vår trädgård och bekämpar invasiva arter. Dessutom ställer vi höga hållbarhetskrav på våra leverantörer och entreprenörer.

Social hållbarhet

När det gäller social hållbarhet strävar vi efter att vara en positiv kraft för lokalsamhället. Vi främjar lokal kultur och deltar aktivt i civilsamhället. Vi arbetar hårt för jämställdhet och mångfald genom att erbjuda en helt tillgänglig verksamhet, diskrimineringsfri rekrytering och en trygg arbetsmiljö. Vi tolererar inte trakasserier eller sexuell exploatering och kräver höga etiska standarder hos våra affärspartners.

Ekonomisk hållbarhet

Vårt engagemang för ekonomisk hållbarhet innebär att använda resurser på ett sätt som främjar både miljömässig och social hållbarhet. Vi inser att arbetet med hållbarhetsfrågor är avgörande för vår långsiktiga överlevnad och framgång.

– Vi är miljömärkta med Green Key.

– Vi mäter vatten, energi och avfall per gäst varje månad.

– Vi gör medvetna inköp av ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta produkter för att minska vår miljöpåverkan

– Hela anläggningen värms upp via solpaneler och bergvärme

– Avsaltningsanläggning för eget dricksvatten är installerat

– Vår matfilosofi präglas av gröna och närodlade råvaror och rena smaker, utan konstruerade tillsatser. För våra gästers – och planetens – välmående.

– Vi är medlemmar i Svenska Möten och Visita Bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk besöksnäring.

– Miljömärkta med Green Key

– Solpanelsanläggning

Aktiviteter

Kvällsdopp, morgondopp, kaffedopp, solglitter, badring, ryggsim. Här är tystnaden talande och naturen ständigt närvarande vilket ger bästa förutsättningarna för såväl äventyrlig teambuilding som avkopplande stunder vid havet. Missa inte konceptet ’Blunda så får du se’ – aktiviteter i mörker. Perfekt för företaget som gillar utmaningar!

EN | ES | DE